CY-EBSI

Το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη υποδομής της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain (EBSI) για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μία από τις πρώτες ενέργειες είναι η εγκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού κόμβου EBSI σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται για την έκδοση 1. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθούν επίσης σε εφαρμογή τις απαραίτητες διατάξεις για τη μετάβαση στην έκδοση 2. Εκτός από την εγκατάσταση του κόμβου, μια σειρά διεργασιών θα πραγματοποιηθούν οι οποίες αφορούν την ομαλή λειτουργία του κόμβου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την παροχή συνεχούς επιχειρησιακής ικανότητας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό για το οποίο θα υιοθετηθούν όλες οι τυπικές βιομηχανικές πρακτικές. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί μια σειρά αναλυτικών στοιχείων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά εργαλεία για την παρακολούθηση των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών ασφάλειας.

Το παρών έργο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πιλοτικής υπόθεσης χρήσης που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του κόμβου EBSI. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση που ένας Κύπριος πολίτης θα χρειαστεί να υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος , για την οποία το ΕΤΕΚ απαιτεί την απόδειξη εγκυρότητας του διπλώματος το οποίο κατέχει ο πολίτης στο Πορτοφόλι EBSI. Έχουν εντοπιστεί μια σειρά από καλά ενορχηστρωμένα βήματα για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής αυτής της θήκης χρήσης.

Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί στενά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή και ανάλυση των αντίστοιχων απαιτήσεων.

Αυτές οι απαιτήσεις θα μετατραπούν σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίο επικεντρωθεί γύρω από τη λειτουργικότητα του κόμβου EBSI χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα API. Η ανάπτυξη θα γίνει με τρόπο που επιτρέπει συχνές εκδόσεις και ενημερώσεις. Η τελική πλατφόρμα που βασίζεται στο EBSI θα δοκιμαστεί κατάλληλα από την ΕΤΕΚ. Επιπρόσθετα, θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί μια σειρά προγραμμάτων κατάρτισης που θα εστιάζονται στην πλατφόρμα Αυτά τα προγράμματα θα στοχεύουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Συνεργάτες:
  • Deputy Ministry of Research, Innovation & Digital Policy
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • AC Goldman Soluctions & Services Gss Ltd
Ακρωνύμιο:
CY-EBSI
Τίτλος:
Establishment of EBSI node(s) in Cyprus
Κατηγορία:
Ευρωπαϊκά Έργα
Αρχή:
European Commission, Innovation and Networks Executive Agency
Πρόγραμμα:
CEF
Αρ. Συμβολαίου:
2020-CY-IA-0047
Επιστημονικό πεδίο:
Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορικής και βιοπληροφορικής
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
150000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/05/2021
Λήξη:
30/04/2023

Παρομοια Εργα

Ευρωπαϊκά Έργα

ECOROUTS

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ" - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Ευρωπαϊκά Έργα

SBA

SME PERFORMANCE REVIEW Q2 2019-Q1 2021

Ευρωπαϊκά Έργα

DiSKiJo

CY-DISKIJO – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ CORE SERVICE PLATFORM