Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οι Λειτουργοί εξυπηρετούν το κοινό διά ζώσης ή μέσω τηλεφώνου παρέχοντας πληροφορίες για τα Σχέδια της ΑΝΑΔ και για άλλα αιτήματα. 

Τίτλος:
Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης του κοινού περιλαμβανομένης και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στα γραφεία της ΑΝΑΔ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΑνΑΔ 19/2020
Περιοχή:
Λευκωσία
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
91500.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/02/2021
Λήξη:
31/01/2024
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ