Υπηρεσία Ασύλου

Παροχή υπηρεσιών από Λειτουργούς Ευαλωτότητας οι οποίοι διενεργούν τις πρώτες συνεντεύξεις με τους Αιτητές Διεθνούς Προστασίας με σκοπό να εντοπιστεί ευαλωτότητα. Ο Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης συντονίζει σε κεντρικό επίπεδο τις κυβερνητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη λειτουργία του Κέντρου και προβαίνει στην ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων υποστηρίζοντας  τις δράσεις του Κέντρου.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών Λειτουργών Ευαλωτότητας και Υπηρεσιών Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης για σκοπούς της Υπηρεσίας Ασύλου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
YA 54/2020
Περιοχή:
Λευκωσία
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
19891.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
08/01/2021
Λήξη:
31/01/2022
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔ

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ