Γενικό Χημείο του Κράτους

Έλεγχος μεγάλου αριθμού δειγμάτων χοιριδίων για την ύπαρξη καταλοίπων αντιβιοτικών.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ενός χημικού για δύο μήνες στο εργαστήριο Υπολειμμάτων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΓΧΚ 268/20
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
2800.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
07/12/2020
Λήξη:
06/02/2021
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ