Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το έργο με τίτλο, ‘Specialised Training in Cyprus on EU Competitive Programmes’ αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης. Το Έργο αποσκοπεί στην επιμόρφωση λειτουργών και στελεχών φορέων του ευρύτερου δημόσιου καθώς και του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος είναι όπως οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λάβουν σφαιρική γνώση επί των επιμέρους θεμάτων που αφορούν στη  διαχείριση ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της σειράς μαθημάτων θα γίνει αναφορά σε  ποικιλία προγραμμάτων, π.χ. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, Erasmus+, Life κτλ. Οι βασικότερες θεματικές για τις οποίες θα εκπαιδευτούν οι καταρτιζόμενοι, θα αφορούν στην επιτυχή διαχείριση ενός έργου (π.χ. ετοιμασία συμφωνητικών, διαχείριση χρόνου, ετοιμασία τεχνικών εκθέσεων), καθώς επίσης στη εξεύρεση εταίρων και στη σύσταση του προϋπολογισμού και την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.  

Τίτλος:
Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια Διαχείρισης Έργων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αρ. Συμβολαίου:
S2017 053
Περιοχή:
Specialised Training
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
26865.30 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
21/12/2017
Λήξη:
21/01/2019
Υπηρεσία:
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΥΦΑΔΠ ΚΟΦΙΝΟΥ