Υπηρεσία Ασύλου

Δύο λειτουργοί κοινωνικής στήριξης θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ομαλή υποδοχή και διαβίωση των Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στο χώρο υποδοχής και φιλοξενίας της Κοφίνου. Επίσης, δύο λειτουργοί γραμματειακής υποστήριξης θα παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την καθημερινή διαχείριση του Κέντρου και την ομαλή λειτουργία του.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και διοικητικής υποστήριξης στο ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΑ 24/2019
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
76800.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
08/01/2020
Λήξη:
07/01/2021
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ