Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

Στόχος της σύμβασης αυτής είναι η ποσοτικοποίηση της κυνηγετικής παρουσίας και πίεσης στη περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα για την τριετία 2018 έως 2021.

Για την περίοδο 2018-2019 τα απαιτούμενα πιο κάτω στοιχεία πεδίου έχουν ήδη συλλεχθεί  από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (τα οποία θα παραδοθούν την ημέρα υπογραφής της σύμβασης)

Για τα έτη 2019-2020 και 2020-2021 η συλλογή των στοιχείων είναι ευθύνη του αναδόχου.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την ποσοτικοποίηση της κυνηγετικής παρουσίας και πίεσης είναι ο υπολογισμός του αριθμού των κυνηγών ανά κυνηγετική εξόρμηση (μέρα) και περίοδο, (όπως φαίνονται πιο κάτω),  καθώς και ο υπολογισμός του όγκου της κυνηγετικής κάρπωσης, ανά είδος θηράματος (λαγοί, πέρδικες, φραγκολίνες, φάσσες, τσίκλες, κ.α.). η κυνηγετική παρουσία και πίεση θα συγκριθούν μεταξύ των τριών ετών. Ο υπολογισμός των πιο πάνω (κυνηγετικής παρουσίας και πίεσης)  θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο έτσι ώστε να προβεί σε διαχειριστικές εισηγήσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από την ΥΠΘ, για τη πιο αειφόρο διαχείριση των θηρευτικών πόρων της περιοχής.

Περίοδοι κυνηγίου:

  1. Κατά τις μέρες κυνηγίου για το επιδημητικό θήραμα κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 και 2020 κάθε Τετάρτη και Κυριακή, και
  1. για το κυνήγι χειμερινών μεταναστευτικών (Τζίκλας) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 και 2021, κάθε Τετάρτη και Κυριακή, δηλαδή για 2 έτη. 

Η προσφερόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει τον έλεγχο κατά την προσέλευση και αποχώρηση των κυνηγών από τα 3 σημεία που φαίνονται πιο κάτω, στη χερσόνησο του Ακάμα καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε κυνηγετικής μέρας δηλαδή, από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.

  1. Περιοχή Άσπρου Ποταμού.
  2. Περιοχή Ινειας.
  3. Περιοχή Νέου Χωρίου- Σμυγιές.

Λόγω της  φύσης του ελέγχου αυτού προϋποθέτει τη παρουσία και συμμετοχή μελών Υπηρεσίας με αστυνομικές εξουσίες για έλεγχο οχημάτων, κάτι που μόνο η ΥΘΠ ή/και η αστυνομία μπορεί να κάνει. Τα μέλη της ΥΘΠ θα ελέγχουν τους κυνηγούς για άδειες/παράνομες δραστηριότητες/θήρευση προστατευόμενων ειδών και κατοχή παράνομου εξοπλισμού.  Η μέτρηση θα γίνει μέσω 3 σημείων ελέγχου που κρίθηκαν από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ως τα 3 κυριότερα σημεία εισόδου/ εξόδου στη χερσόνησο Ακάμα.  Οι έλεγχοι θα γίνονται εναλλασσόμενα σε ένα (1) από τα τρία (3) κύρια σημεία ελέγχου  πρωί και   απόγευμα (ανατολή –-δύση ηλίου).  Δηλαδή την 1η κυνηγετική εξόρμηση στο σημείο 1, τη 2η στο σημείο 2 και τη 3η στο σημείο 3. Μετά τη 4η εξόρμηση στο σημείο 1 και συνέχεια όπως πιο πάνω εναλλάξ σειρά. Στόχος είναι η συλλογή τουλάχιστο 50 ερωτηματολογίων ανά κυνηγετική εξόρμηση (μέρα).

Τίτλος:
Μελέτη υπολογισμού της κυνηγετικής παρουσίας και πίεσης στην χερσόνησο του Ακάμα
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Μελέτη υπολογισμού της κυνηγετικής παρουσίας και πίεσης στην χερσόνησο του Ακάμα
Αρ. Συμβολαίου:
13.25.006.08.01
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
18000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
07/06/2019
Λήξη:
06/06/2021
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

ΓΔ Ευρ. Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΤΕΠ)

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ