ΔΟΜΗ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos (ΤΑΛΩΣ) είναι δομημένος σε έξι τμήματα (Διοίκησης, Ανάπτυξης Εργασιών, Έργων Δημοσίου Τομέα και Έργων Ιδιωτικού Τομέα, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τεχνολογικής Ανάπτυξης).

Τα έξι τμήματα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά και διοικητικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με προσωπικό το οποίο κατέχει ακαδημαϊκές γνώσεις, εμπειρίες και διαχειρίζεται το εταιρικό δίκτυο συνεργατών καλύπτοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θεματική περιοχή του Τμήματος.

 • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

  Η δομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ παρουσιάζεται διαγραμματικά με το ακόλουθο οργανόγραμμα:  

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΤΜΗΜΑΤΑ

  Ο ΤΑΛΩΣ κατανέμει τις δραστηριότητες του σε τμήματα τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΣΤΕΛΕΧΗ

  Ο Οργανισμός στελεχώνεται από μια ομάδα επιστημόνων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειριών.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης μια ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους: Κολοκάση Βασιλική, Μιλτιάδους Μαρία, Μιχαήλ Θέα, Νικηφορίδου ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

     

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ