ΔΟΜΗ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ (RTD Talos) είναι δομημένος σε τρία τμήματα (Ανάπτυξης Εργασιών, Έργων Δημοσίου Τομέα και Έργων Ιδιωτικού Τομέα).

Τα τρία τμήματα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με προσωπικό το οποίο κατέχει ακαδημαϊκές γνώσεις, εμπειρίες και διαχειρίζεται το εταιρικό δίκτυο συνεργατών καλύπτοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θεματική περιοχή του Τμήματος.

Επιπλέον η οργανωτική δομή της εταιρείας ενισχύεται μέσα από το Τμήμα Διεύθυνσης το οποίο περιλαμβάνει την Εξυπηρέτηση Πελατών, τη Γραμματειακή Υποστήριξη, το Λογιστήριο και τη Διαχείριση των Πληροφορικών Συστημάτων.

Το Τμήμα Διεύθυνσης φροντίζει για την ποιοτικά καλύτερη, την αποδοτικότερη και την ταχύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη καθώς και την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων των υπολοίπων τμημάτων του Οργανισμού.

Η Δομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ, παρουσιάζεται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες:

 • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

  Η δομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ παρουσιάζεται διαγραμματικά με το ακόλουθο οργανόγραμμα:  

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΤΜΗΜΑΤΑ

  Ο ΤΑΛΩΣ κατανέμει τις δραστηριότητες του σε τμήματα τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΣΤΕΛΕΧΗ

  Ο Οργανισμός στελεχώνεται από μια ομάδα επιστημόνων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειριών.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης μια ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους: Κολοκάση Βασιλική, Μιλτιάδους Μαρία, Μιχαήλ Θέα, Νικηφορίδου ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

     

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ