Εκπαιδεύτρια: Αναστασία Χαρίτου

Event Timeslots (1)

Tuesday
-
Κόστος: €240,00 + Φ.Π.Α. ανά συμμετέχοντα Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €168,00 Τελικό κόστος επιχείρησης: €72,00 + Φ.Π.Α (ο οποίος υπολογίζεται στη συνολική τιμή, δηλαδή €56,60)
Το άγχος είναι υπεύθυνο για το 35% όλων των περιπτώσεων κακής υγείας που σχετίζονται με την εργασία (HSE 2014/2015). Επιπλέον καταγράφεται αύξηση του εργασιακού στρες σε βαθμό που να θεωρείται η… επιδημία του 21ου αιώνα, καθώς συνδέεται με την αύξηση της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Η εκπαίδευση στην Ενσυνειδητότητα μας καθοδηγεί στο να βγαίνουμε από τον αυτόματο πιλότο για να ανακτούμε τον έλεγχο της προσοχής μας, και τον έλεγχο του άγχους, μαζί με αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένη η απόδοση στη δουλειά. Η εκπαίδευση στην Ενσυνειδητότητα για το προσωπικό προσφέρει σε άλλες δεξιότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση, η αποτελεσματική επικοινωνία, η συναισθηματική ευελιξία, η διαχείριση κρίσεων και η αποτελεσματική ηγεσία. Επιπλέον, θωρακίζει και αναπτύσσει τους εργαζόμενους, και τη σύνδεσή τους με την ίδια την επιχείρηση. Η ευημερία ενός τμήματος επηρεάζει την ολότητα της επιχείρησης ενώ η σύνδεση και η επικοινωνία των εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών.
admin