Our organization also has a team of associates consisting of :


Human Resource Develompent Authority
ΑΝΑΔ 03 2018
 • Demetriou Philippos
 • Hadjicharalambous Demetris
 • Kakofeggitou Chryso
 • Argyrou Christodoulos
 • Parlalis Stavros
 • Tsiakkou Thoula
 • Karambalis Constantinos
 • Afxentiou George
 • Stylianou Andreas
 • Panayiotou Maria

Ministry of Education, Sport and Youth
ΕΚΤ 16 2020
 • Kolokasi Vasiliki
 • Tsiamanta Xenia
 • Ioannidou Elena

Youth Board of Cyprus
ONEK 05 2021
 • Tosounova Sophia

Youth Board of Cyprus
ONEK 06 2022
 • Miltiadous Maria

Nicosia Municipality
ΔΛ 167 2021
 • Christodoulidou Ioanna

Civil Registry and Migration Department
ΤΑΠΜ 01 2021
 • Tsouroulli Christina
 • Nikiforidou Zena
 • Christodoulou Myrofora
 • Ioannou Michalis
 • Nicolaou Christos
 • Solomou Kyproula

Human Resource Development Authority
ΑΝΑΔ 19 2020
 • Loukaidou Maria
 • Kittou Natalia

Social Insurance Services
ΥΚΑ 04 2021
 • Agathocleous Rodothea
 • Vasiliadou – Stelikou Stella

Service of Mines
ΥΜ 01 2022
 • Chrysostomou Michalis
 • Agamemnonos Agamemnonas
 • Demetriou Mina
 • Hadjipetrou Demetris

State General Laboratory
ΓΧΚ 16 2022
 • Zavalli Eleni

State General Laboratory
ΓΧΚ 18 2022
 • Ioannou Nicoletta

State General Laboratory
ΓΧΚ 20 2022
 • Houvarta Angela

Cyprus Sports Organization
ΚΟΑ 38Δ 2022
 • Stylianou Irene
 • Georgiou – Afxentiou Anna

Cyprus Sports Organization
ΚΟΑ 55Δ 2022
 • Sergides Damianos
 • Cheta Stephania

Cyprus Sports Organization
ΚΟΑ 66Δ 2022
 • Tsolaki Maria

Cyprus Energy Regulatory Authority
ΡΑΕΚ 07 2022
 • Georgiou Antonia
 • Perente Christina

State Health Services Organisation
Κ.Ο. 282 2022
 • Sakka Elena
 • Daliti Andria

Geological Survey Department
ΙΓΕ 55Δ 2022
 • Dr Papaphilippou Constantina
 • Kallierou Maria

State General Laboratory
ΓΧΚ 11 2023
 • Nicolaou Chrystalla 
 • Constantinou Christos
 • Theophanous Nektaria
 • Constantinou Constantina
 • Maragkou Eleni
 • Gkoida Sophia
 • Georgiou Katerina

State General Laboratory
ΓΧΚ 12 2023
 • Christou Maria
 • Avraam Nicolina
 • Constantinou Elena
 • Karayianni Fryni
 • Tomazou Eleni
 • Michael Jenny
 • Tzirkalli Athena

State General Laboratory
ΓΧΚ 14 2023
 • Michael Maria
 • Mesarites Avgoustinos
 • Koulermou Antrea
 • Charalambous Elisavet
 • Patsalos Christakis
 • Kilinkarides Christos 
 • Stylianou Froso
 • Papasavvas Savvas

Cyprus Sports Organization
ΚΟΑ 14Σ 2023
 • Zampouni Ioanna

State Health Services Organisation
Σ.Α 73/23
 • Dr Papaphilippou Constantina