Εκπαιδεύτρια: Μαρία Προδρόμου

Event Timeslots (1)

Monday
-
Κόστος: €105,00 + Φ.Π.Α. ανά συμμετέχοντα Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €84,00 Τελικό κόστος επιχείρησης: €21,00 + Φ.Π.Α (ο οποίος υπολογίζεται στη συνολική τιμή, δηλαδή €19,95)
Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους βιώνουν ανησυχία και ταλαιπωρία εξαιτίας της ασθένειας τους και επομένως έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Οι λειτουργοί παρόχων υγείας χρειάζονται εκπαίδευση σε εξειδικευμένες δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης ασθενών και των συγγενών τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες, να εμπνέουν ασφάλεια και μην δημιουργούν επιπρόσθετη ταλαιπωρία, αγωνία ή προβληματισμό. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι λειτουργοί παρόχων υγείας στην αποτελεσματική διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση και επαγγελματική πληροφόρηση μέσω τεχνικών εντοπισμού των αναγκών των ασθενών και των συγγενών τους. Με αυτό τον τρόπο οι ασθενείς και οι συγγενείς τους θα είναι πιο ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους. Το πρόγραμμα αφορά Ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό σε ιατρεία, νοσοκομεία και κλινικές. Το πρόγραμμα έχει μοριοδοτηθεί από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαίων (ΠΑΣΥΝΜ).
admin