Εξ αποστάσεως και Δια ζώσης Εκπαίδευση

Event Timeslots (1)

Saturday
-
Διάρκεια Προγράμματος: 77 ώρες Κόστος: €1694,00 + Φ.Π.Α. ανά συμμετέχοντα Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €1309,00 Τελικό κόστος επιχείρησης: €385,00 + Φ.Π.Α (ο οποίος υπολογίζεται στη συνολική τιμή, δηλαδή €321,86)
Η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων είναι μια επιτακτική ανάγκη και γι’ αυτό το λόγο οι σύγχρονες επιχειρήσεις επενδύουν στην Δια Βίου Μάθηση. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας του εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και οργανισμών, αφού συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με βάση το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ (Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF) Επίπεδο 5. Στόχος του είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης για την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση τους, ώστε να έχουν σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να καλύπτουν και τους τέσσερεις τομείς εργασίας που απαιτούνται για επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα: Διάγνωσή αναγκών κατάρτισης, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υλοποίηση προγραμμάτων και αξιολόγηση τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα έχουν μικρή ή καθόλου εκπαιδευτική εμπειρία
admin