ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (START-UP COMPANIES)

31 Mar. 21
Πρόσκληση για Διαδικτυακό Σεμινάριο: Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-up Companies)