ASSOCIATES

Our organization also has a team of associates consisting of:

 • Miltiadous Maria,
 • Nicolaou Dimitra,
 • Kolokasi Vassiliki,
 • Christodoulou Myrofora,
 • Tsouroulli Christina,
 • Psilogenι Despina,
 • Kyriakoudi Andri,
 • Michael Thea,
 • Nikiforidou Zina,
 • Perente Christina,
 • Georgiou Antonia,
 • Giannopoulos Ioannis,
 • Papadopoulos Ioannis,
 • Ioannou Theognosia,
 • Philippou Charalambos,
 • Kaoullas Georgios
 • Charalambidou Ioanna
 • Savva Salomi
 • Dionysiou Maria
 • Savva Anthi
 • Michael Aggelos
 • Panagi Athanasia
 • Karamallaki Margarita
 • Tittoni Antri
 • Tsiambou Avgousta