Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Οι δύο γραφείς παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση εργασιών σχετικών με τις δραστηριότητες του τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού – Αθλητικού Μητρώου, δηλαδή: συναντήσεις με αρμόδιους λειτουργούς, υποστήριξη του νέου αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος, καθοδήγηση και υποστήριξη σε ερωτήματα ενδιαφερομένων, παραλαβή εντύπων και αιτήσεων και άλλα γενικά γραφειακά καθήκοντα.

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων για τις ανάγκες του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΚΟΑ 2021/1Δ
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
39200.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/04/2021
Λήξη:
01/08/2022
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «THE STEAMERS» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ HBM4EU