ΓΔ Ευρ. Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση τριών διήμερων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων / Εργαστηρίων στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα με θέμα την Προετοιμασία μιας Ιδέας/ Πρότασης Ευρωπαϊκού Έργου και της Συμπλήρωσης της σχετικής Αίτησης.

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών για Διοργάνωση τριών διήμερων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων / εργαστηρίων στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
07/2019
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
5000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/08/2019
Λήξη:
01/06/2020
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΤΕΠ)

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ