Υπηρεσία Ασύλου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών  στην Υπηρεσία Ασύλου, με την εργοδότηση τριών λειτουργών, και συγκεκριμένα ενός Λειτουργού για το χειρισμό διοικητικών θεμάτων που αφορούν στις δράσεις και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και δύο λειτουργών πρώτης υποδοχής για τις προκαταρτικές εξετάσεις αιτήσεων και τη διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν στις αιτήσεις.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων στην Υπηρεσία Ασύλου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΑ 23/2018
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
22950.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
07/01/2019
Λήξη:
06/07/2019
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ