ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η RTD Talos, από της ίδρυσης το 2000, έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες στρατηγικής
  • Μελέτες αποτίμησης/αξιολόγησης εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων
  • Διαχείριση έργων
  • Εκπαίδευση
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κρατικής και τοπικής εμβέλειας.
  • Μελέτες και Τεχνική Βοήθεια προς τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Τεχνική Βοήθεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμους
Δημόσια Διοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη