ΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

Διευθυντής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο Λάκης Αργυρού είναι Πτυχιούχος Επικοινωνίας (BSc in Communications) με εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις (London Henshall Center - PR School). Είναι απόφοιτος του ΕΚΠΑ (Executive and Corporate Coaching and Mentoring), ενώ με υποτροφία παρακολούθησε ένα εντατικό Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σε θέματα “Leadership and Community Service” στο American University στην Washington D.C.

Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου (Αρ. Πιστοποίησης: ΣΕΠ 002789) και επιθεωρητής εξετάσεων για πιστοποίηση προσόντων. Είναι, επίσης, Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής-Διαιτητής, για εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων.

Παρακινητικός Ομιλητής και Εισηγητής Σεμιναρίων, Εργαστηρίων και Διαλέξεων από το 1999 στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 1990 μέχρι το 2021 εργαζόταν στο Δήμο Στροβόλου.

Σήμερα ο Λάκης Αργυρού δραστηριοποιείται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό RTD Talos ως Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχει άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Λάκης Αργυρού