ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο Οργανισμός στελεχώνεται από μια ομάδα επιστημόνων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειριών.