ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

9 Ιούλ. 2018
Ημερίδα για τη Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας

Την Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Οικονομικών ημερίδα, με θέμα τη «Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας».

Οι εργασίες της ημερίδας τελούσαν υπό την αιγίδα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, κ. Σπύρου Κόκκινου, ο οποίος απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Εκπρόσωποι Τραπεζών, Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας, Δικηγόροι, Λογιστές, Συμβουλευτικοί Οίκοι) για το Έργο «Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διευκόλυνση – Συνδέοντας την Ευρώπη. Το Έργο αφορά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Κανονισμό ΕΕ 2015/848, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας. Ο Κανονισμός προβλέπει στη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας των Κρατών Μελών με την διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης e-Justice, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες των μητρώων από πιστωτές και δικαστήρια, από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 86 άτομα εκπροσωπώντας όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων.