2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ROBOVET ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

17 Μαΐου. 2019
2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ROBOVET ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στις 8 και 9 Μάϊου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του έργου robovet στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ στην Λευκωσία, Κύπρος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του έργου συζήτησαν την πρόοδο και τις δράσεις που έγιναν το πρώτο εξάμηνο του έργου (Οκτ18 – Μαρ19)  καθώς επίσης και τις αμέσως επόμενες δράσεις.

Η 3η συνάντηση του έργου καθορίστηκε για  τον Ιανουάριο 2020 στην Μαδρίτη.