ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15 Νοε. 2021
Παρουσίαση της εταιρείας μας στο συνέδριο

Η εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχοντας στην ημερίδα «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου στην Αγία Νάπα.

Την εταιρία μας εκπροσώπησε ο Δρ. Ανδρέας Ψάλτης. Ο Δρ. Ψάλτης παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω Ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων  αλλά και καλές πρακτικές από έργα σε εξέλιξη στα οποία συμμετάσχει η ΤΑΛΩΣ. Στόχος της παρουσίασης του Δρ. Ψάλτη ήταν η ενημέρωση των ΜΜΕ με στόχο τη στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών ΜΜΕ και τη δημιουργία νέων καινοτόμων οικοσυστημάτων.