ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΛΩΣ ΣΤΟΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020»

27 Μαρ. 2017
Μεγάλη επιτυχία της Κύπρου και της ΤΑΛΩΣ στον «Ορίζοντα 2020»

Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία τόσο για την Κύπρο, όσο και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό RTD Talos σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια της πρόσκλησης TEAMING, του προγράμματος Ορίζοντας 2020 τριάντα (30) προτάσεις έλαβαν το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα χρηματοδοτηθούν για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου με απώτερο στόχο την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία ενός Πανευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας. Εννέα (9) από τις εγκεκριμένες προτάσεις προέρχονται από την Κύπρο, δηλαδή μια επιτυχία που αγγίζει το 30%.

Συνολικά υποβλήθηκαν 208 προτάσεις από 15 κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και 11 συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" χώρες οι οποίες είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Τα κυπριακά Δίκτυα Συνεργασίας έχουν εξασφαλίσει συνολικό ποσό άνω των 3.5 εκ. ευρώ για την πρώτη φάση της Πρόσκλησης κατά την οποία θα καταρτιστούν επιχειρηματικά πλάνα (Business Plans) για τη δημιουργία, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας. Στη δεύτερη φάση του Προγράμματος, σχετικές προτάσεις θα υποβληθούν στην ΕΕ, διεκδικώντας ποσό ύψους 15 εκ. ευρώ η κάθε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα 15 εκ. ευρώ από το κράτος μέλος.

Η ΤΑΛΩΣ συμμετέχει στο έργο AGRICYGEN, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα προηγμένο Γεωργικό Κέντρο Αριστείας Γονιδιωματικής Ανάλυσης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το AGRICYGEN έλαβε την 5η υψηλότερη βαθμολογία από τις 30 προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν πανευρωπαϊκά.

Το έργο θα συντονίζεται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο έχει ως όραμα να αποτελέσει πρότυπο κέντρο γνώσης και καινοτομίας και να οδηγήσει την Κύπρο σε ένα καλύτερο μέλλον ενισχύοντας την αγροτική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και διασφαλίζοντας την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του Ινστιτούτου Κύπρου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής.

Η ομάδα έργου συμπεριλαμβάνει τους εξής εταίρους:

  • το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Μεγ. Βρετανία),
  • το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Γαλλίας (L'Institut National de la Recherche Agronomique) καθώς και
  • το Ινστιτούτο Γενετικής Φυτών και Γεωργικής Έρευνας της Λειψίας στη Γερμανία (Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung),

οι οποίοι ως Προηγμένοι Εταίροι, θα συνεισφέρουν την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτείται για την ετοιμασία του Επιχειρηματικού Πλάνου (στην 1η φάση) και του ιδίου του Κέντρου Αριστείας (στη 2η φάση).

Την κοινοπραξία συμπληρώνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στην ανάπτυξη ερευνητικών δομών και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και την πολυετή εμπειρία στην ετοιμασία επιχειρηματικών πλάνων.