ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ SUCCESS STORIES ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ RTD ΤΑΛΩΣ

5 Απρ. 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέτει ειδική ιστοσελίδα στην οποία περιγράφει όλα τα επιτυχημένα projects των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί, περιγράφοντας την ιδέα που τα διέπει και μια σύντομη περιγραφή του πλάνου εργασίας.

Σε σύνολο 28 έργων που έχουν εμπλεκόμενους φορείς από την Κύπρο, μόλις στα τέσσερα (4) εκ των οποίων ο συντονιστής είναι Κυπριακός φορέας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 2 εξ αυτών, συντονιστής του έργου είναι o Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD TALOS, με τα έργα Lynceus (Safer cruise ships thanks to EU-funded research, Don’t panic) και Lynceus2Market (Innovative Localisation system to save lives at sea), τα οποία έχουν λάβει βραβεία, από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου, αλλά και από την Lloyd’s Register στην Μ. Βρετανία για την ποιότητα του έργου που επέδειξαν.

Η εταιρεία μας θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην πανευρωπαϊκή επιτυχία και αναγνώριση της χώρας μας.