ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

15 Ιούλ. 2019
Συνέδριο για το έργο Διασύνδεση Μητρώων Αφερεγγυότητας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με θέμα «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας: Η περίπτωση της Κύπρου» την Τετάρτη, 10 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου που αφορά στη Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας της Κύπρου με την πλατφόρμα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice). Τη διοργάνωση ανέλαβαν τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου δηλαδή η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την εταιρεία RTD TALOS και SSM Ltd.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν πέραν των 120 συμμετεχόντων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για σημαντικά θέματα που αφορούν στον τομέα της αφερεγγυότητας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και στην εναρμόνιση της Κύπρου σε αυτό. Ανακοινώθηκαν επίσης τα αποτελέσματα του έργου καθώς και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί το πρώτο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/848 μέσω της υλοποίησης του Έργου.

Η κοινοπραξία είχε την τιμή να φιλοξενήσει ομιλητές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, PwC (Luxembourg), ΥΕΕΒ, Υπουργείο Οικονομικών, Ανώτατο Δικαστήριο, Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Δρ Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο κ. Σπύρος Κόκκινος, Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης. Η παρουσίαση και ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον Δρ. Χαράλαμπο Κωνσταντίνου.