ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

24 Ιούν. 2019
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

Στις 10 Ιουλίου 2019 πραγματοποιείται το τελικό συνέδριο του έργου «Διασύνδεση Μητρώων Αφερεγγυότητας» στο Ξενοδοχείο «The Landmark Nicosia» με τίτλο «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας: Η περίπτωση της Κύπρου». To συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλητές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, που θα εξετάσουν τον τομέα της αφερεγγυότητας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και την εναρμόνιση της Κύπρου σε αυτό. Θα ανακοινωθούν επίσης τα αποτελέσματα του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη», μετά από μια καρποφόρα συνεργασία του δημόσιου (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Υπουργείο Οικονομικών) και του ιδιωτικού φορέα (RTD Talos, SSM Computer Systems). Η είσοδος είναι ελεύθερη, με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Για να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθείστε το σύνδεσμο.