ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ EDELIVERY IN CYPRUS

28 Αυγ. 2017
Έναρξη έργου eDelivery in Cyprus

Την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017, ξεκινά επίσημα το έργο “e-Delivery in Cyprus”, στα πλαίσια του προγράμματος «Connecting Europe Facility – Συνδέοντας την Ευρώπη». Το πρόγραμμα, εμπίπτει στον Κανονισμό 910/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση (eIDAS) και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος κόμβων Ηλεκτρονικής Παράδοσης Εγγράφων, όπως π.χ. ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Το έργο συντονίζεται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στην κοινοπραξία συμμετέχουν ακόμη:

  • το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών
  • η εταιρία BOOMERTEL LTD,
  • η εταιρία AC GOLDMAN Solutions & Services LTD
  • και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD TALOS LTD

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 333.693,02 ευρώ και έχει διάρκεια 24 μηνών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το eDelivery στην επίσημη σελίδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιστροπής.