ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

27 Οκτ. 2016
Ημερίδα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 ημερίδα σε σχέση με την υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Κύπρο. Η Ημερίδα με τίτλο «Electronic Invoice Seminar – EN16931:2015 Semantic Data Model of the core elements of an electronic Invoice» διεξήχθη στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, και σε αυτή παρευρέθηκαν για να την παρακολουθήσουν πέραν των 150 ατόμων από τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού.

Η διοργάνωση της όλης εκδήλωσης τελούσε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης ενώ εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του έργου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση ‘e-Invoicing Cyprus’. Σε ότι αφορά στο Έργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει την όλη προσπάθεια εφαρμογής της οδηγίας, εξήγγειλε το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) συνολικού προϋπολογισμού 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος CEF και πιο συγκεκριμένα στην προκήρυξη E-Invoicing υποβάλαμε μια πρόταση για το κεντρικό κράτος στην οποία συμμετέχουν Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο, Τμήμα Φορολογίας, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κυπριακά Ταχυδρομεία, Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και από τον ιδιωτικό τομέα η εταιρεία μας RTD TALOS, Goldman Solutions και η Deloitte. Η πρόταση μας πήρε την ψηλότερη βαθμολογία σε όλη την Ευρώπη και το έργο χρηματοδοτείται. Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 01/10/2016 και η διάρκεια του έχει οριστεί για δεκαπέντε μήνες, ήτοι μέχρι τις 31/12/2017.

Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Andreas Caccia πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN ΤC 434 (αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων που αφορούν στον τομέα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης). Σε ότι αφορά στο Έργο, η εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Προτύπου καθίσταται αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ0 2014/55 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.