ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-INVOICING

25 Απρ. 2017
Ιστοσελίδα e-INVOICING

Δημοσιοποιήθηκε η ιστοσελίδα για το έργο της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. http://www.e-invoicing.gov.cy

Στη σελίδα θα βρείτε όλη την πληροφόρηση που αφορά στην υιοθέτηση της οδηγίας 55/2014 από την Κυπριακή Δημοκρατία, το έργο Cy e-invoicing, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και την ηλεκτρονική τιμολόγηση γενικότερα.