ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

24 Απρ. 2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε το Σχέδιο Επιχορήγησης του ΚΟΤ για Έργα Οργάνωσης και Ασφάλειας Παραλιών 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017. Τα έργα προς επιχορήγηση θα πρέπει να ολοκληρωθούν, επιθεωρηθούν από προσωπικό του ΚΟΤ και εξοφληθούν από τους αιτητές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των κυπριακών παραλιών συμβάλλοντας έτσι στην οργάνωση-καθαριότητα των παραλιών και την ασφάλεια των λουόμενων.

Έργα-Εξοπλισμός που επιχορηγείται

  • Αγορά ή κατασκευή νέου εξοπλισμού (όπως ναυαγοσωστικούς πύργους, ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, μηχανές καθαρισμού άμμου, ράμπες/ μηχανισμός/ εξοπλισμός/ τροχοκαθίσματα θαλάσσιας πρόσβασης για ΑμεΑ, πληροφοριακές πινακίδες παραλίας, σκυβαλοδοχεία παραλίας, τασάκια παραλίας πολλαπλής χρήσης.
  • Επιχορηγούνται επίσης ξύλινες κατασκευές όπως: σκίαστρα/ στέγαστρα, αποθηκευτικοί χώροι φύλαξης εξοπλισμού παραλίας και καμπίνες αποδυτηρίων.

Δικαιούχοι

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Επαρχιακές Διοικήσεις

Ένταση επιχορήγησης

Ο ΚΟΤ επιχορηγεί έως και το 50% της καθαρής δαπάνης (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ) με ανώτατο όριο τις €15.000.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια στην ένταξη δικών σας πρωτοβουλιών στο πρόγραμμα.