ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Η-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΙΓΜΑ

11 Σεπτ. 2017
Τηλεοπτική παρουσίαση της η-τιμολόγησης στο ΣΙΓΜΑ

Ένας σύνδεσμος από την τηλεοπτική παρουσίαση της η-τιμολόγησης στο ΣΙΓΜΑ (μεσημβρινό ένθετο οικονομίας με τον Σωκράτη Ιωακείμ.)