ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

8 Ιούλ. 2019
Συνέδριο για το κυπριακό πλαίσιο αφερεγγυότητας την Τετάρτη

Συνέδριο με τίτλο με θέμα: «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας: Η περίπτωση της Κύπρου», διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την εταιρεία RTD TALOS, με αφορμή την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου που αφορά τη Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2019 στο Ξενοδοχείο The Landmark Nicosia από τις 09:00 -14:00. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με παρέμβασή τους ομιλητές από φορείς τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IMF, EBRD, PwC (Luxembourg), ΥΕΕΒ, Υπουργείο Οικονομικών, Ανώτατο Δικαστήριο, ΣΕΛΚ, ΠΔΣ.  Στο Συνέδριο θα συζητηθεί και θα εξεταστεί ο τομέας της αφερεγγυότητας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και η εναρμόνιση της Κύπρου σε αυτό το περιβάλλον.
 
Στο Συνέδριο θα ανακοινωθούν επίσης τα αποτελέσματα του Έργου. Η Κύπρος είναι ένα από τα πρώτα Κράτη Μέλη που συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/848 μέσω της υλοποίησης του Έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2019, διασυνδέοντας τα μητρώα αφερεγγυότητας της Κύπρου με την πλατφόρμα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice).
 
Το Έργο «Διασύνδεση Μητρώων Αφερεγγυότητας» της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-Justice) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υλοποιείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 2015/848, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας.
 
Ο Κανονισμός προβλέπει τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας των Κρατών Μελών με την πύλη e-Justice με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες των μητρώων από πιστωτές και δικαστήρια, από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.