3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΔ ΕΠΣΑ

26 Σεπτ. 2018
3ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΓΔ ΕΠΣΑ

Ο τρίτος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία μας μετά από σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη ΓΔ ΕΠΣΑ πλησιάζει. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Δημοσιογραφική Εστία με την ακόλουθη σειρά:

  • Σεμινάριο 1. "Διαχείριση Έργου - Εκθέσεις Προόδου", 8-9 Οκτωβρίου 2018
  • Σεμινάριο 2. "Σύσταση Κοινοπραξίας", 12 Οκτωβρίου 2018 και
  • Σεμινάριο 3. "Προετοιμασία και Διαχείριση Προϋπολογισμού", 18- 19 Οκτωβρίου 2018

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και καλύπτουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τα αντικείμενα. Παρέχονται επίσης δωρεάν πολύ χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση των έργων.


Υπάρχουν ακόμη κάποιες θέσεις κενές για το 2ο σεμινάριο, "Σύσταση Κοινοπραξίας". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο 22454333 ή στο talos@talos-rtd.com με την κ. Πολεμιδιώτου.