ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΛΩΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ INTEGRATED/0916

12 Μαρ. 2019
Συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ σε Ερευνητικό Έργο Integrated/0916

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ ανακοινώνει την έναρξη εργασιών του Έργου με τίτλο «Χαρούπι, ο Μαύρος Χρυσός  της Κύπρου: η επιστήμη συναντά τη βιομηχανία» και ακρώνυμο «BLACK GOLD» το οποίο εντάσσεται στην Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων «Integrated Projects» (Integrated/0916) του Προγράμματος RESTART 2016-2020.

Το έργο BLACK GOLD στοχεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και επαναφορά της βιομηχανίας του χαρουπιού στην Κύπρο σε μια νέα σύγχρονη μορφή. Μέσα από μια ευρεία επιστημονική διερεύνηση του Κυπριακού χαρουπιού, το πρόγραμμα στοχεύει να αναδείξει τις βασικές βιοχημικές και βιολογικές του ιδιότητες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή νέων προϊόντων χαρουπιού. Παράλληλα θα μελετηθούν διάφορες πρακτικές καλλιέργειας χαρουπιών, με σκοπό την παρουσίαση ενός εγχειριδίου βέλτιστης καλλιέργειας χαρουπιών στην Κύπρο. Για να εξασφαλιστεί η εμπορική βιωσιμότητα αυτών των νέων τύπων προϊόντων χαρουπιού, το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες για να παρακολουθεί την εξέλιξη των διαφόρων τομέων των διεθνών αγορών για τα προϊόντα χαρουπιού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα αποτελέσματα: (1) ένα ολοκληρωμένο γενετικό προφίλ των κυπριακών χαρουπιών, (2) τις εις βάθος βιοχημικές και βιολογικές ιδιότητες των καρπών των κυπριακών χαρουπιών, (3) νέες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, κατευθυντήριες γραμμές καλλιέργειας των χαρουπιών στην Κύπρο, και (4) μια ευρεία συλλογή από εμπορικά βιώσιμα, κυπριακά προϊόντα χαρουπιού.

 

Το έργο με διάρκεια 3 ετών και συνολικό προϋπολογισμό €1.118.801, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019, και περιλαμβάνει  δράσεις που αποσκοπούν στην εξέλιξη και επαναφορά της βιομηχανίας του χαρουπιού στην Κύπρο σε μια νέα σύγχρονη μορφή. Η ισχυρή διεπιστημονική συνέργεια μεταξύ των επιστημονικών, βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του έργου, έχει ως στόχο να επιτύχει μια εις βάθος κατανόηση του μακροπρόθεσμου δυναμικού της μεταποίησης των χαρουπιών και να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία αναβίωσης και βελτίωσης της βιομηχανίας χαρουπιών στην Κύπρο τόσο στην προώθηση των παραδοσιακών αλλά κυρίως των νέων πρωτοποριακών προϊόντων από χαρούπια στην παγκόσμια αγορά.

Τον γενικό συντονισμό του έργου έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό τον Καθηγητή Ανδρέα Κωνσταντίνου και συμμετέχουν επίσης το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών), το Υπουργείο Υγείας (Γενικό Χημείο του Κράτους), ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ, η Συνεργατική Ένωση Διαθέσεως Χαρουπιών, η ΣΟΔΑΠ Λτδ, η Polyxenis Carob Products Ltd και η Assia Mare Ltd.

Στις 5 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου , η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο Black Gold μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και συντονιστή του Έργου Ανδρέα Κωνσταντίνου (email: andreasc@ucy.ac.cy, τηλ. 22892883).