ΘΕΚΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Υπεύθυνη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Θέκλα Νεοκλέους είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Frederick, με εξειδίκευση στις Γραφικές Τέχνες (Graphic and Advertising Design). Έχει άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας. Έχει επίσης υπό την ευθύνη της τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης και τηλεειδοποίησης και καλύπτει το τεχνικό μέρος σε εκστρατείες δημοσιότητας και πληροφόρησης στις οποίες μετέχει η εταιρεία. Εργοδοτείται στον Οργανισμό από το Μάρτιο του 2010.
Θέκλα Νεοκλέους