ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Η Σοφία Μιχαηλίδου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Queen Mary στον κλάδο της Επιστήμης των Υπολογιστών και Μαθηματικών. Εργάστηκε για 25 χρόνια στη Λαϊκή Τράπεζα. Στην εταιρεία εργάζεται από τον Ιούνιο του 2014 ως υπέυθυνη του λογιστηρίου.

Σοφία Μιχαηλίδου