ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ

Διευθυντής

Ο Νίκος Γκουβέρης είναι διπλωματούχος μηχανικός της σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και μεταπτυχιακός φοιτητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master of Business Administration). Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Παραγωγής στο Λατομείο Φαρμακά, καθώς και ως εργαστηριακός βοηθός στο Πολυτεχνείο Κρήτης, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας, με τίτλο «Θερμομηχανική προσομοίωση μονολιθικής υποστήριξης σκυροδέματος σε υπόγειο άνοιγμα». Στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα έχει επιλέξει τον τομέα των Οικονομικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, στον κλάδο της Μηχανικής Μεταλλείων και μέλος του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου. Ο Νίκος Γκουβέρης εργάζεται στην εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2015 και γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.

Νίκος Γκουβέρης