ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΙΚΛΗ

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Ευδοκία Τσιουτσιουλικλή είναι απόφοιτος (2004) του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (2005στον Έλεγχο Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Την περίοδο 2004-200και παράλληλα με τις σπουδές της, εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Σύμβουλος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την περίοδο 2007-2008 εργάστηκε ως Ερευνήτρια Μεταλλουργικών Διεργασιών στην εταιρεία HCM Ltd (Κύπρος) και από το 2008 έως το 2018 κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης των τμημάτων Πρώτης Θραύσης και Επεξεργασίας Μεταλλεύματος της ίδιας εταιρείας. Το Φεβρουάριο του 2021 εντάχθηκε στην ομάδα της RTD Talos ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων. Η Ευδοκία Τσιουτσιουλικλή είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων της ΑνΑΔ και ομιλεί απταίστως την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα.  

Ευδοκία Τσιουτσιουλικλή