ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Ελένη Φραγκιαδάκη είναι διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολικής Ποιότητας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επίσης, είναι κάτοχος διαφόρων πιστοποιήσεων όπως του CAPM (Certified Associate in Project Management, PMI), του LEED Green Associate (Leadership in Energy and Environmental Design, Green Building Association Inc.) και άλλων.

Διαθέτει διεθνή εργασιακή εμπειρία πάνω στη Διαχείριση Έργων. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάστηκε στον Καναδά ως Διευθύντρια μεγάλων κατασκευαστικών έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σήμερα η Ελένη Φραγκιαδάκη δραστηριοποιείται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων. Έχει άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Ελένη Φραγκιαδάκη