ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Ο Δρ. Ανδρέας Ψάλτης είναι διπλωματούχος και διδάκτορας Μηχανικός του τμήματος Χημικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στον τομέα του Σχεδιασμού, Ρύθμισης και Βελτιστοποίησης διεργασιών με έμφαση στους οικονομικούς δείκτες και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο CIIM.

Το 2014 Ο Δρ. Ανδρέας Ψάλτης εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρέλαιου (IFPEN) στον τομέα Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Διεργασιών και από το 2016  εργάστηκε στο τμήμα επενδύσεων κεφαλαίου της MTN. Δραστηριοποιείται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ από τον Μάρτιο του 2019 ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων. Έχει άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Δρ. Ανδρέας Ψάλτης