ΔΕΣΠΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Δέσπω Δημητρίου είναι απόφοιτος (2006) του τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (2007) στις Κλασικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία από το πανεπιστήμιο του Έξετερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Την περίοδο 2008-2009 εργάστηκε στο Προξενείο της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Την περίοδο 2009-2010, εργάστηκε στην εφημερίδα Παροικιακή. Με την επάνοδό της στην Κύπρο προσλήφθηκε στην εταιρεία S. Synergia Media όπου κατείχε διαδοχικά τις θέσεις Video Production Manager, Project Manager και Operations Manager μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Τον Ιανουάριο του 2019 εντάχθηκε στην ομάδα της RTD Talos ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων. Η Δέσπω Δημητρίου μιλά απταίστως την Αγγλική ενώ κατέχει επίσης την Ισπανική και τη Γερμανική γλώσσα.

Δέσπω Δημητρίου