ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (CYBAN)

Κυπριακό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, CyBAN (www.cyban.com.cy) είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο Κυπριών Επενδυτών το οποίο φέρνει σε επαφή καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ευκαιρίες χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαία.. Το  CYBAN αξιολογεί γύρω στις 100 επιχειρηματικές ευκαιρίες ανά έτος για να εντοπίσει τις καλύτερες απ’ αυτές. Από αυτές, έως και 20 εταιρείες που επιλέγονται μέσα από τη διαδικασία του CYBAN προωθούνται για παρουσίαση ενώπιον των μελών του CYBAN σε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων παρουσιάσεων ανά τριμηνία. Τα μέλη του CYBAN αποτελούνται από πετυχημένα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων καταξιωμένων επιχειρηματιών και πρώην διευθυντικών στελεχών.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ