ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χώρος:
 
Ημερομηνία Έναρξης:
30/05/2018
Ώρα:
00:00
Ομιλητές:
 
Περιγραφή:
 
Συνολικό κόστος:
0.00
Προθεσμία για την εγγραφή:
 

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.

Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ και ενδιαφέρουν κυρίως εταιρείες, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποίησαν ή υλοποιούν κάποιο έργο που χρηματοδοτήθηκε από τα  Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ.  

Η εκπαίδευση έχει ανατεθεί στην εταιρεία RTD Talos (μετά από διαγωνισμό).

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα προσφερθεί ένας κύκλος με τρία ανεξάρτητα εκπαιδευτικά σεμινάρια ως ακολούθως:

Διαχείριση Έργου – Εκθέσεις Προόδου (2ημέρες)

30-31 Μαΐου 2018

Εταίροι και Σύσταση Κοινοπραξίας (1 ημέρα)

11 Ιουνίου 2018

Ετοιμασία και Διαχείριση Προϋπολογισμού (2 ημέρες)

04-05 Ιουνίου 2018

 

Στα σεμινάρια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πρακτικό μέρος, μέσω πραγματικών παραδειγμάτων αλλά και ασκήσεων, που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία μιας εξειδικευμένης κατάρτισης. (Δείτε εδώ ενδεικτικές Ημερήσιες Διατάξεις των σεμιναρίων).

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν θέλουν, να παρακολουθήσουν όλα τα πιο πάνω σεμινάρια ή κάποιο/α από αυτά. Τα πιο πάνω σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία (ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί αργότερα), ενώ θα επαναληφθεί ακόμα ένας κύκλος σεμιναρίων αρχές Οκτωβρίου 2018.

Οι συμμετοχές έχουν κλείσει

Δεν υπάρχει διαθέσιμη Ατζέντα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο