ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η Εταιρεία RTD TALOS από την 1η Ιανουαρίου 2016 λειτουργεί και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μετά από σχετική έγκριση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού K00433. Οι υποδομές που διαθέτει έχουν επίσης αξιολογηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κι έχουν πιστοποιηθεί ως ΔΕΚ D000276. Συγκεκριμένα διαθέτει αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με προβολέα, πίνακες, ασύρματο δίκτυο και δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 16 καταρτιζόμενους, χώρους υγιεινής και χώρους εκτόνωσης. Στα πλαίσια της λειτουργίας του το ΚΕΚ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή Πολυεπιχειρησιακών και Μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή από άλλες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πηγές. Διαθέτει επίσης δίκτυο Συνεργατών / Εκπαιδευτών για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Πιστοποιητικό

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ