ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

O Γενικός Διευθυντής της RTD Talos Ltd, Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης εντάχθηκε μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας ως μέλος στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ