ΤΑΛΩΣ Αναπτυξιακός Οργανισμός
WINEC

WINEC

13 Μαρ. 2012
Παγκύπρια πρωτιά στο χωριό Πελένδρι - Το πρώτο «πράσινο» οινοποιείο

της Δρ Άντρη Θεοδώρου*

Τον τίτλο του πρώτου παγκύπρια πράσινου οινοποιείου απέκτησε στο Πελένδρι το οινοποιείο Τσιάκκας που πιστοποιήθηκε κατά EMAS την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση, καταγραφή, βελτίωση και δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Το EMAS οδηγεί σε βελτίωση των επιδόσεων, της αξιοπιστίας και διαφάνειας των εγγεγραμμένων οργανώσεων.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι μόνο έξι οινοποιεία σε ολόκληρη την Ευρώπη διαθέτουν πιστοποίηση EMAS, αποδεικνύοντας και στο ευρύ κοινό πόσο σημαντικό επίτευγμα είναι για το οινοποιείο Τσιάκκας και γενικά για τη χώρα μας η πιστοποίηση του οινοποιείου κατά EMAS.
Για την όλη πορεία της προσπάθειας ο ιδιοκτήτης του οινοποιείου κύριος Κώστας Τσιάκκας αναφέρει σχετικά:
«Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος είναι θέσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε ως γνώμονα για να κινηθούμε στην οργάνωση, λειτουργία και προώθηση των προϊόντων μας. Το ιδεώδες της λειτουργίας του οινοποιείου ήταν για όλους μας να δημιουργεί παραγωγές ετήσιες χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.
Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του κρασιού παράγονται μεγάλοι όγκοι τόσο υγρών όσο και στερεών αποβλήτων η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων εξαρτάται από τον τύπο του κρασιού καθώς και τις τεχνικές παραγωγής που χρησιμοποιούνται. Τόσο τα υγρά απόβλητα όσο και τα στερεά απόβλητα οινοποιείων πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία πριν την τελική τους διάθεση στο έδαφος ή σε υδάτινα σώματα. Άλλα προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία των οινοποιείων είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας για σκοπούς συντήρησης και ψύξης καθώς επίσης και οι πιθανές εκπομπές αερίων. Αυτά αποτελούν μόνο μερικά από τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικού Διαχείρισης σε κάποιο οινοποιείο. Όλα αυτά ήταν αρκετά να μας οδηγήσουν ένα βήμα πιο πέρα, ένα βήμα μπροστά στη δημιουργία του πράσινου οινοποιείου».
Η ιδέα ξεκίνησε από την Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου και από τον διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τάλως Λτδ, Δρ Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, όταν θέλησαν να εντάξουν την βιομηχανία κρασιού στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WINEC (LIFE08 ENV/CY/000455). Το πρόγραμμα WINEC υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και επιδιώκει την ενθάρρυνση των οινοποιείων να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές στο πλαίσιο ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς επίσης και συστημάτων για προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων οινοποιείων. Έτσι το οινοποιείο Τσιάκκας ύστερα από την παρότρυνση της Τάλως Λτδ, αποφάσισε να δεχθεί την πρόσκληση της συντονίστριας του προγράμματος, Δρ Δέσπως Φάττα-Κάσινου, υπεύθυνη καθηγήτρια του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ, Μηχανικής Περιβάλλοντος και να λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό, όπου συμμετέχουν συνολικά 5 συμπράττοντες δικαιούχοι.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οινοποιείου έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2010 στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ WINEC. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, είναι η μονάδα προχωρημένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οινοποιείου αποτελούμενη από Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών (MBR) και στάδιο Προχωρημένης Ηλιακής Οξείδωσης (SOLAR). Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011 προχωρώντας ένα βήμα μπροστά από την υφιστάμενη νομοθεσία για τα μικρά οινοποιεία, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο επεξεργασίας των αποβλήτων ενώ επιτρέπει τη συλλογή επεξεργασμένου νερού άριστης ποιότητας για σκοπούς άρδευσης. Η μονάδα αυτή έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στις βέλτιστες συνθήκες, ενώ συνεχείς έλεγχοι των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην είσοδο και έξοδο της μονάδας πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία και ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας S.K Euromarket Ltd. Επίσης συνεχίζονται οι μακροπρόθεσμες πειραματικές δοκιμές βελτιστοποίησης στην πιλοτική μονάδα ηλιακής φωτοκατάλυσης και στους ηλιακούς φωτοκαταλυτικούς αντιδραστήρες, από τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η τελική ετοιμασία του οινοποιείου για την επιθεώρηση EMAS πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τάλως Λτδ.

* Η Δρ Άντρη Θεοδώρου είναι Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τάλως Λτδ.

 

Οι εταίροι του προγράμματος
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ • ΓΑΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ • ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • RTDTALOSLTDS.K. EUROMARKETLTD • ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΚΚΑ

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετικές Εικόνες
WINEC
WINEC
WINEC
WINEC

Εταίροι του προγράμματος
Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Πνευματικά Δικαιώματα © Τάλως 2007
Developed by: Dynamic Works     
Powered by: EasyConsole CMS