ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ RTD TALOS LTD ΚΑΙ ΤΟΥ CYPRUS MARINE AND MARITIME INSTITUTE (CMMI).

5 Οκτ. 2020
Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της RTD Talos Ltd και του Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RTD Talos Ltd, ο Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Cyprus Marine and Maritime Institute(CMMI), κ. Ζαχαρίας Σιούκουρος, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτό το μνημόνιο θα στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μακροχρόνια συνεργασία σε θαλάσσια ζητήματα για τα αμοιβαία οφέλη και των δύο οργανισμών.
Κατά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας, ο κ. Σιούκουρος δήλωσε τη δέσμευση του CMMI να οδηγήσει τη βιώσιμη μπλε ανάπτυξη μέσω της γνώσης και της καινοτομίας, ενώ ο Δρ. Μιχαηλίδης τόνισε τη σημασία των ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης στη θάλασσα και της ναυτιλίας.